Nastroje

Wužiwajće tutón meni, zo byšće symbolowy katalog wočinił a wobdźěłował, abo importujće eksternu formlu jako datowu dataju abo přez mjezyskład. Programowy powjerch da so wašim potrěbnosćam přiměrić. Móžeće tež programowe nastajenja změnić.

Symbole

Wočinja dialog Symbole, w kotrymž móžeće symbol wubrać, kotryž so ma do formle zasadźić.

Formlu importować

Tutón přikaz dialog za importowanje formle wočinja.

MathML z mjezyskłada importować

Tutón přikaz wobsah MathML mjezyskłada do StarMath přetworja a zasadźuje jón na aktualnej poziciji kursora.

Přiměrić

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Nastajenja

Tutón přikaz dialog za přiměrjenu programowu konfiguraciju wočinja.

Prošu podpěrajće nas!