Format

Tutón meni přikazy wobsahuje, kotrež su za formatěrowanje formlow trěbne.

Pisma…

Definuje pisma, kotrež móžeće na formlowe elementy nałožić.

Pismowa wulkosć…

Wužiwajće tutón dialog, zo byšće pismowe wulkosće za swoju formlu podał. Wubjerće zakładnu wulkosć a wšě elementy formle so w poměrje k tutej bazy skaluja.

Wotstup…

Wužiwajće tutón dialog, zo byšće wotstup mjez formlowymi elementami postajił. Wotstup so jako procentowa sadźba w poměrje k zakładnej wulkosći podawa, kotraž je pod Format – Pismowa wulkosć definowana.

Wusměrjenje…

Móžeće wusměrjenje wjacelinkowych formlow z wjacorymi elementami w jednej lince definować. Zapodajće přikaz NEWLINE do wokna Přikazy, zo byšće wjacelinkowe formle wutworił.

Tekstowy modus

Zmóžnja abo znjemóžnja tekstowy modus. W tekstowym modusu so formle w samsnej wysokosći kaž tekstowa linka pokazuja.

Prošu podpěrajće nas!