Tastowe skrótšenki za formle

Lisćina tastowych skrótšenkow za wutworjenje formlow je w tutym wotrězku wobsahowana.

Powšitkowne tastowe skrótšenki w LibreOffice su tež płaćiwe.

Tastowe skrótšenki za formlowe funkcije

Slědowace tastowe skrótšenki přikazam w menijomaj Wobdźěłać a Napohlad wotpowěduja.

F3

Přichodny zmylk

Umschalt+F3

Předchadny zmylk

F4

Přichodna marka (zastupowacy symbol)

Umschalt+F4

Předchodna marka (zastupowacy symbol)

F9

Aktualizować

Nawigacija we wobłuku Elementy

Šipk nalěwo abo naprawo

Nalěwo abo naprawo k přichodnej kategoriji abo funkciji.

Zapodawanska tasta

Wuběra kategoriju (we kategorijowym wotrězku) abo zasadźuje funkciju we woknje Přikazy (we funkciskim wotrězku).

Tabulator

Wot prěnjeho kategorijoweho zapiska do prěnjeje funkcije kategorije.

Umsch+Tabulator

Wot poslednjeho kategorijoweho zapiska do poslednjeje funkcije kategorije.

Prošu podpěrajće nas!