Formlowy kursor

Wužiwajće tutón symbol w symbolowej lajsće, zo byšće formlowy kursor zmóžnił abo znjemóžnił. Dźěl formle, hdźež so kursor we woknje Přikazy pozicioněruje, so z ćeńkim ramikom markěruje, hdyž formlowy kursor je aktiwny.

Symbol za formlowy kursor

Formlowy kursor

Móžeće tež na poziciju w dokumenće kliknyć, zo byšće kursor do wotpowědneje pozicije we woknje Přikazy přesunył.

Klikńće dwójce na znamješko abo symbol w dokumenće, zo byšće fokus kursora do wokna Přikazy přesunył a jeho wotpowědnu poziciju wuzběhnył.

Prošu podpěrajće nas!