Formlu z dataje importować

Tutón přikaz dialog za importowanje formle wočinja.

Dialog Zasadźić je kaž dialog Wočinić pod Dataja skonfigurowany. Wužiwajće dialog Zasadźić, zo byšće formlu začitał, wobdźěłał a pokazał, kotraž je so we woknje Přikazy składowała.

Móžeće dataje MathML importować, kotrež su so tež přez druhe nałoženja wutworili. Žórło MathML dyrbi element math z atributom xmlns z hódnotu "http://www.w3.org/1998/Math/MathML" měć. Rěči MathML a StarMath dospołnje kompatibelnej njejstej, tohodla wy měł importowy wuslědk přepruwować. Za podrobnosće wo rěči MathML hlejće jeje specifikaciju.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje - Formlu importować…


MathML z mjezyskłada importować

Tutón přikaz wobsah MathML mjezyskłada do StarMath přetworja a zasadźuje jón na aktualnej poziciji kursora.

Jeli so přetworjenje nimokuli, so ničo njezasadźi.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – MathML z mjezyskłada importować


Tutón přikaz jenož z wobsahom MathML funguje. Jeli sće formlu LibreOffice Math do mjezyskłada kopěrował, zasadźće ju z pomocu přikaza Zasadźić w meniju Wobdźěłać.

Prošu podpěrajće nas!