Symbole

Wočinja dialog Symbole, w kotrymž móžeće symbol wubrać, kotryž so ma do formle zasadźić.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Symbole…

Klikńće na symbolowej lajsće Nastroje:

Symbol za symbole

Symbole


Symbolowa sadźba

Wšě symbole so do symbolowych sadźbow rjaduja. Wubjerće požadanu symbolowu sadźbu z lisćinoweho pola. Wotpowědna skupina symbolow so w polu pod tym jewi.

Hdyž symbol je wubrany, so jeho přikazowe mjeno pod symbolowej lisćinu jewi a powjetšena wersija so w polu naprawo pódla. Dźiwajće na to, zo mjeno dyrbi so do wokna Přikazy eksaktnje zapodać, kaž so tu pokazuje (na wulko-/małopisanje dźiwać).

Zo byšće symbol, wubjerće jón z lisćiny a klikńće na Zasadźić. Wotpowědne přikazowe mjeno so we woknje Přikazy jewi.

Wobdźěłać

Klikńće tu, zo byšće dialog Symbole wobdźěłać wočinił.

Nałožić

Nałožuje změnjene abo wubrane hódnoty, bjeztoho zo by so dialog začinił.

Prošu podpěrajće nas!