Pisma

Wužiwajće tutón dialog, zo byšće pismo za wotpowědnu kategoriju w dialogu Pisma wubrał.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format – Pisma… – Změnić


Pismo

Wubjerće pismo z lisćiny.

Přikład

Móžeće přehlad wubraneho pisma z jeho atributami widźeć.

Atributy

Móžeće wubranemu pismu přidatne atributy připokazać.

Tučny

Aktiwizujće tutón kašćik, zo byšće pismu atribut tučny připokazał.

Kursiwny

Aktiwizujće tutón kašćik, zo byšće pismu atribut kursiwny připokazał.

Prošu podpěrajće nas!