Spinki

Zapodate přikazy

Symbol we wobłuku Elementy

Woznam

(...)

Symbol za Kulojte spinki

Kulojte spinki

[...]

Symbol za róžkate spinki

Róžkate spinki

ldbracket ... rdbracket

Symbol za Dwójne róžkate spinki

Dwójne róžkate spinki

lline ... rline

Symbol za Padorune linije

Padorune linije

ldline ... rdline

Symbol za Dwójne padorune linije

Dwójne padorune linije

lbrace ... rbrace

Symbol za Kwaklate spinki

Kwaklate spinki

langle ... rangle

Symbol za Kutowe spinki

Kutowe spinki

langle ... mline ... rangle

Symbol za Operatorowe spinki

Operatorowe spinki

{...}

Symbol za Zeskupjenske spinki

Zeskupjenske spinki. Njepokazuja so w dokumenće a njetrjebaja rum.

left( ... right)

Symbol za Skalujomne kulojte spinki

Skalujomne kulojte spinki

left[ ... right]

Symbol za Skalujomne róžkate spinki

Skalujomne róžkate spinki

left ldbracket ... right rdbracket

Symbol za Skalujomne dwójne róžkate spinki

Skalujomne dwójne róžkate spinki

left lbrace ... right rbrace

Symbol za Skalujomne kwaklate spinki

Skalujomne kwaklate spinki

left lline ... right rline

Symbol za Skalujomne padorune linije

Skalujomne padorune linije

left ldline ... right rdline

Symbol za Skalujomne dwójne padorune linije

Dwójne skalujomne linije

left angle ... right angle

Symbol za Skalujomne kutowe spinki

Skalujomne kutowe spinki

left langle ... mline ... right rangle

Symbol za Skalujomne operatorowe spinki

Skalujomne operatorowe spinki

overbrace

Symbol za Skalujomne kwaklate spinki nad tym

Skalujomne kwaklate spinki nad tym

underbrace

Symbol za Skalujomne kwaklate spinki pod tym

Skalujomne kwaklate spinki pod tym

lfloor ... rfloor

Skružowanske spinki

lceil ... rceil

Nakružowanske spinki

\lbrace \rbrace abo \{ \}

lěwa abo prawa kwaklata spinka

\( \)

Lěwa a prawa kulojta spinka

\[ \]

Lěwa a prawa róžkata spinka

\langle \rangle

Lěwa a prawa kutowa spinka

\lline \rline

Lěwa a prawa padoruna linija

\ldline \rdline

Lěwa a prawa dwójna padoruna linija

\lfloor \rfloor

Lěwa a prawa skruženska spinka

\lceil \rceil

Lěwa a prawa nakruženska spinka

none

Wuraz za potłóčenje jedneje spinki, kaž w right none


Spinki

Móžeće mjez wšelakimi spinkowymi typami wubrać, zo byšće swoju formlu LibreOffice Math strukturował. Spinkowe typy so w delnim dźělu wobłuka Elementy pokazuja. Tute spinki su tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy k dispoziciji. Wšě spinki, kotrež we wobłuku Elementy abo w kontekstowym meniju njejsu, dadźa so manuelnje do wokna Přikazy zapodać.

Prošu podpěrajće nas!