Formlowe referencne tabele

Tutón referencny wotrězk lisćiny wjele operatorow, funkcijow, symbolow a formatěrowanskich funkcijow wobsahuje, kotrež su w LibreOffice Math k dispoziciji. Wjele pokazanych přikazow da so z pomocu symbolow do wokna Elementy abo do kontekstoweho menija wokna Přikazy zasadźić.

Unarne a binarne operatory

Relacije

Mnóstwowe operatory

Funkcije

Operatory

Atributy

Druhe

Spinki

Formatěrowanje

Prošu podpěrajće nas!