Skalowanje

Podrobniše informacije wo skalowanju w LibreOffice Math a někotre přikłady móžeće tu namakać. (Pazorki w tutym teksće su jenož za wuzběhnjenje a njejsu dźěl přikładow.)

Fakultowe znamješko so njeskaluje (na přikład: "fact stack{a#b}" a "fact {a over b}"), ale wusměrja so na zakładnej liniji abo wosrjedź argumenta.

Spinki maja tež přeco krutu wulkosć. To za wšě symbole płaći, kotrež dadźa so jako spinki wužiwać. Přirunajće "(((a)))", "( stack{a#b#c})", "(a over b)".

Spinki wšak, před kotrymiž "left" abo "right" steji, so přeco argumentej přiměrjuja. Hlejće "left(left(left(a right)right)right)", "left(stack{a#b#c}right)", "left(a over b right)".

Někotre atributy maja krute wulkosće; njeměnjejće je, jeli su nad dołhim symbolom.

Warnowanski symbol

Mjezoty w přikładach su za korektnu strukturu trěbne. Njesměće je zhašeć, hdyž něšto do wokna Přikazy zapodawaće.


Prošu podpěrajće nas!