Integralowe a sumowe wobłuki, pismowa wulkosć

Tu je přikład, kak móžeće rozdźělne pisma a pismowe wulkosće we formli w LibreOffice Math wužiwać.

Integralowe a sumowe wobłuki, pismowa wulkosć

f(t)=int from size*1.5 0 to 1 left[g(t')+sum from i=1 to N h_i(t')right]

Prošu podpěrajće nas!