Matriks w tučnym pismje

Tu je přikład, kak móžeće matriks w tučnym pismje w LibreOffice Math wutworić. Móžeće tutón přikład z pomocu mjezyskłada do wokna Přikazy kopěrować a w swojej formli wužiwać.

Matriks w tučnym pismje

bold { f(x", "y) = left [ stack { x + y over z + left lbrace matrix { 2 # 3 # 4 ## 4 # 5 # 6 ## 6 # 7 # 8} right rbrace # {y + sin (x)} over %alpha # z + y over g } right ]}

Prošu podpěrajće nas!