Symbole z indeksami

Třeći přikład, kak móžeće LibreOffice Math wužiwać, zo byšće symbole z indeksami wutworił, so deleka pokazuje. Móžeće přikład do mjezyskłada kopěrować a w swojej formli we woknje Přikazy wužiwać.

Symbole z indeksami

%PHI^{i_1 i_2 dotsaxis i_n}_{k_1 k_2 dotsaxis k_n}

Prošu podpěrajće nas!