Spinki

Móžeće mjez wšelakimi spinkowymi typami wubrać, zo byšće swoju formlu LibreOffice Math strukturował. Spinkowe typy so w delnim dźělu wobłuka Elementy pokazuja. Tute spinki su tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy k dispoziciji. Wšě spinki, kotrež we wobłuku Elementy abo w kontekstowym meniju njejsu, dadźa so manuelnje do wokna Přikazy zapodać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće kontekstowy meni w přikazowym woknje a wubjerće Spinki.

Wubjerće Napohlad – Elementy a potom we wobłuku Elementy Spinki z lisćinoweho pola.


Slědowaca lisćina je dospołna lisćina k dispoziciji stejacych spinkowych typow. Symbol pódla spinkoweho typa podawa, zo byšće přistup k njemu přez wobłuk Elementy (wubjerće Napohlad – Elementy) abo přez kontekstowy meni wokna Přikazy měł.

Spinkowe typy

Symbol za Kulojte spinki

Kulojte spinki

Zasadźuje zastupowacy symbol w normalnych kulojtych spinkach. Móžeće tež (<?>) do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Róžkate spinki

Róžkate spinki

Zasadźuje zastupowacy symbol w róžkatych spinkach. Móžeće tež [<?>] do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Dwójne róžkate spinki

Dwójne róžkate spinki

Zasadźuje zastupowacy symbol w dwójnych róžkatych spinkach. Móžeće tež ldbracket <?> rdbracket do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Kwaklate spinki

Kwaklate spinki

Zasadźuje zastupowacy symbol w kwaklatych spinkach. Móžeće tež lbrace <?> rdbracket do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Jednore padorune linije

Jednore padorune linije

Zasadźuje zastupowacy symbol w padorunych linijach. Móžeće tež lline <?> rline direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Dwójne padorune linije

Dwójne padorune linije

Zasadźuje zastupowacy symbol w dwójnych padorunych linijach. Móžeće tež lline <?> rdline direktnje do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Kutowe spinki

Kutowe spinki

Zasadźuje zastupowacy symbol w kutowych spinkach. Móžeće tež langle <?> rangle do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Operatorowe spinki

Operatorowe spinki

Zasadźuje dwaj zastupowacej symbolej w operatorowych spinkach. Móžeće tež langle <?> mline <?> rangle do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Zeskupjenske spinki

Zeskupjenske spinki

Zasadźuje zeskupjenske spinki. Móžeće tež {<?>} do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Kulojte spinki (skalujomne)

Kulojte spinki (skalujomne)

Zasadźuje skalujomne kulojte spinkiz jednym zastupowacym symbolom. Móžeće tež left(<?> right) do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za Róžkate spinki (skalujomne)

Róžkate spinki (skalujomne)

Zasadźuje skalujomne róžkate spinki ze zastupowacymi symbolemi. Móžeće tež left[<?> right] do wokna Přikazy zapodać. Wulkosć spinkow so awtomatisce přiměrja.

Symbol za Dwójne róžkate spinki (skalujomne)

Dwójne róžkate spinki (skalujomne)

Zasadźuje skalujomne dwójne róžkate spinki ze zastupowacymi symbolemi. Móžeće tež left ldbracket <?> right rdbracket direktnje do wokna Přikazy zapodać. Wulkosć spinkow so awtomatisce přiměrja.

Symbol za Kwaklate spinki (skalujomne)

Kwaklate spinki (skalujomne)

Zasadźuje skalujomne kwaklate spinki z jednym zastupowacym symbolom. Móžeće tež left lbrace <?> right rbrace do wokna Přikazy zapodać. Wulkosć kwaklatych spinkow so awtomatisce přiměrja.

Symbol za Jednore padorune linije (skalujomne)

Jednore padorune linije (skalujomne)

Zasadźuje skalujomne padorune linije ze zastupowacym symbolom. Móžeće tež left lline <?> right rline do wokna Přikazy zapodać. Wulkosć spinkow so awtomatisce přiměrja.

Symbol za Dwójne padorune linije (skalujomne)

Dwójne padorune linije (skalujomne)

Zasadźuje skalujomne dwójne padorune linije ze zastupowacym symbolom. Móžeće tež left ldline <?> right rdline do wokna Přikazy zapodać. Wulkosć spinkow so awtomatisce přiměrja.

Symbol za Kutowe spinki (skalujomne)

Kutowe spinki (skalujomne)

Zasadźuje skalujomne kutowe spinki ze zastupowacym symbolom. Móžeće tež left langle <?> right rangle do wokna Přikazy zapodać. Wulkosć spinkow so awtomatisce přiměrja.

Symbol za Operatorowe spinki (skalujomne)

Operatorowe spinki (skalujomne)

Zasadźuje skalujomne operatorowe spinki ze zastupowacymi symbolemi. Móžeće tež left langle <?> mline <?> right rangle do wokna Přikazy zapodać. Wulkosć spinkow so awtomatisce přiměrja.

Symbol za Kwaklata spinka (skalujomna)

Kwaklata spinka horjeka (skalujomna)

Zasadźuje skalujomnu wodorunu kwaklatu spinku horjeka ze zastupowacymi symbolemi. Móžeće tež <?> overbrace <?> direktnje do wokna Přikazy zapodać. Wulkosć spinki so awtomatisce přiměrja.

Symbol za Kwaklata spinka deleka (skalujomna)

Kwaklata spinka deleka (skalujomna)

Zasadźuje skalujomnu wodorunu kwaklatu spinku deleka ze zastupowacymi symbolemi. Móžeće tež <?> underbrace <?> direktnje do wokna Přikazy zapodać. Wulkosć spinki so awtomatisce přiměrja.

Zo byšće spinki skruženskeje funkcije zasadźił, zapodajće lfloor<?>rfloor direktnje do wokna Přikazy.

Zo byšće spinki nakruženskeje funkcije zasadźił, zapodajće lceil<?>rceil direktnje do wokna Přikazy.

Zo byšće skalujomne spinki skruženskeje funkcije zasadźił, zapodajće left lfloor<?>right rfloor direktnje do wokna Přikazy.

Zo byšće skalujomne spinki nakruženskeje funkcije zasadźił, zapodajće left lceil<?>right rceil direktnje do wokna Přikazy.

Symbol Pokiw

Wulkosć spinkow so awtomatisce přiměrja, hdyž left a right před spinkowym přikazom zapodawaće, na přikład left(a over b right). Móžeće tež Format – Wotstup – Kategorija – Spinki wubrać a požadane procentowe sadźby nastajić, zo byšće wulkosć a wotstup spinkow nastajił. Markěrujće kontrolny kašćik Wšě spinki skalować, zo byšće změny na wšě spinki w formli nałožił.


Móžeće tež jednotliwe spinki wužiwać. Zo byšće to činił, stajće wróćosmužku \ před přikaz. Hdyž na přikład \[ zapodawaće, so lěwa róžkata spinka bjez jeje praweho pendanta jewi. To je wužitne, zo byšće nawopačne spinki wutworił abo interwale natwarił. Ale jenož njeskalujomne spinki dadźa so jednotliwje wužiwać. Zo byšće wulkosć změnił, wužiwajće přikaz size.

Přikłady jednotliwych spinkow

Za njeskalowane spinki:

a = \{ \( \[ b newline

{} + c \] \) \ }

Za skalowane róžkate spinki wužiwaće none jako spinkowe mjeno

a = left ( a over b right none newline

left none phantom {a over b} + c right )

Symbol za Notica

Přikaz >phantom zawěsća, zo poslednja spinka korektnu wulkosć ma.


Warnowanski symbol

Dźiwajće na to, zo mjezoty mjez elementy stajeće, hdyž je direktnje do wokna Přikazy zapodawaće. To zawěsća, zo so korektna struktura spóznawa.


Wužitne informacije wo indeksach a eksponentach kaž tež skalowanju wam pomha, formle efektiwnje strukturował. Za dalše informacije wo spinkach hlejće Spinki a zeskupjenje.

Prošu podpěrajće nas!