Relacije

Móžeće mjez wšelakimi relacijemi wubrać, zo byšće swoje formlu LibreOffice Math strukturował. Relaciske funkcije so w delnim dźělu wobłuka Elementy pokazuja. Lisćina je tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy k dispoziciji. Wšě relacije, kotrež we wobłuku Elementy abo w kontekstowym meniju njejsu, dadźa so manuelnje do wokna Přikazy zapodać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće kontekstowy meni w přikazowym woknje a wubjerće Relacije.

Wubjerće Napohlad – Elementy a potom we wobłuku Elementy Relacije z lisćinoweho pola.


Slědowaca lisćina je dospołna lisćina relacijow. Symbol pódla mjena relacije podawa, zo byšće přistup k njemu přez wobłuk Elementy (wubjerće Napohlad – Elementy) abo přez kontekstowy meni wokna Přikazy měł.

Relacije:

Symbol za je runja

je runja

Zasadźuje znak runosće (=) z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež direktnje <?>=<?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za njeje runja

njeje runja

Symbol abo přikaz neq znak njerunosće z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj zasadźuje. Móžeće tež <?> neq <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za je identiski

je identiski

Zasadźuje znamješko za relaciju identiski (kongruentny) z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?> equiv <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za ortogonalny

je ortogonalny k

Zasadźuje znamješko za relaciju ortogonalny (praworóžkaty) z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?> ortho <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za dźěleny přez

dźěleny přez

Zasadźuje znamješko dźěleny přez. Móžeće tež <?> divides <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za njedźěli

njedźěli

Tutón symbol znamješko njedźěli zasadźuje.. Móžeće tež <?>ndivides<?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za mjeńši hač

je mjeńši hač

Zasadźuje relaciju mjeńši hač. Móžeće tež <?>lt<?> abo <?> < <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za wjetši hač

je wjetši hač

Zasadźuje relaciju wjetši hač. Móžeće tež <?> gt <?> abo <?> > <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za přibližnje runja

přibližnje runja

Zasadźuje relaciju přibližnje runja z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?> approx <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za paralelnje k

paralelny k

Zasadźuje relaciju paralelny k z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?>parallel<?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za je mjeńši abo je runja (nakósny)

mjeńši hač abo runja (nakósny)

Zasadźuje relaciju mjeńši hač abo runja z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?> leslant <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za wjetši hač abo runja (nakósny)

wjetši hač abo runja (nakósny)

Zasadźuje relaciju wjetši hač abo runja z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?>geslant<?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za podobny na abo runja

podobny na abo runja

Zasadźuje relaciju podobny na abo runja z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?>simeq<?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za proporcionalny k

proporcionalny k

Zasadźuje relaciju proporcionalny k z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?> prop <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za mjeńši hač abo runja

mjeńši hač abo runja

Zasadźuje relaciju mjeńši hač abo runja z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?> le <?> abo <?> <= <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za wjetši hač abo runja

wjetši hač abo runja

Zasadźuje relaciju wjetši hač abo runja z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?> ge <?> abo <?> >= <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za podobny na

podobny na

Zasadźuje relaciju podobny na z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?>sim<?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za k

k

Zasadźuje relaciju k z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež <?> k <?> do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za dwójny šipk nalěwo

dwójny šipk nalěwo

Zasadźuje logisku relaciju dwójny šipk nalěwo. Móžeće tež dlarrow do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za dwójny šipk nalěwo

dwójny šipk nalěwo a naprawo

Zasadźuje logisku relaciju dwójny šipk nalěwo a naprawo z dwěmaj operatoromaj. Móžeće tež dlrarrow do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za dwójny šipk naprawo

dwójny šipk naprawo

Zasadźuje logiski operator dwójny šipk naprawo z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež drarrow do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za předchadźa

předchadźa

Zasadźuje logiski operator předchadźa z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež prec do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za slěduje

slěduje

Zasadźuje logiski operator slěduje z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež succ do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za njepředchadźa

njepředchadźa

Zasadźuje logiski operator njepředchadźa z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež nprec do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za njeslěduje

njeslěduje

Zasadźuje logiski operator njeslěduje z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež nsucc do wokna Přikazy zapodać.

předchadźa abo runja

předchadźa abo runja

Zasadźuje logiski operator předchadźa abo runja z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež preccurlyeq do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za naslěduje abo runja

naslěduje abo runja

Zasadźuje logiski operator slěduje abo runja z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež succurlyeq do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za předchadźa abo ekwiwalentny

předchadźa abo ekwiwalentny

Zasadźuje logiski operator předchadźa abo ekwiwalentny z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež precsim do wokna Přikazy zapodać.

Symbol za naslěduje abo ekwiwalentny

slěduje abo ekwiwalentny

Zasadźuje logiski operator slěduje abo ekwiwalentny z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj. Móžeće tež succsim do wokna Přikazy zapodać.

Zo byšće relaciju wjele wjetši hač z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj wutworił, zapodajće <?> gg <?> abo >> do wokna Přikazy.

Zapodajće ll abo << do wokna Přikazy, zo byšće relaciju wjele mjeńši hač do formle zasadźił.

Relacija je definowany jako z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj so zasadźuje, hdyž <?>def<?> zapodawaće.

Zasadźće korespondencne znamješko wobraz wot z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj, hdyž <?> transl <?> do wokna Přikazy zapodawaće.

Přikaz <?>transr<?> korespondencne znamješko original wot z dwěmaj zastupowacymaj symbolomaj zasadźuje.

Warnowanski symbol

Hdyž informacije do wokna Přikazy manuelnje zapodawaće, dźiwajće prošu na to, zo sej wjele operatorow mjezoty za korektnu strukturu wužaduje. To předewšěm potom płaći, jeli z hódnotami město zastupowacych symbolow dźěłaće. Zapodajće na přikład za relaciju „je tójšto wjetši“ pak 10 gg 1 pak a gg b.


Prošu podpěrajće nas!