Elementy

To je lisćina operatorow, funkcijow, symbolow a formatěrowanske nastajenja, kotrež dadźa so do formle zasadźić.

Někotre přikłady wam wobłuk operacijow pokazuja.

Wuběranske wokno je do dweju dźělow rozdźělene. Hdyž na symbol horjeka we woknje klikaće, so jeho podrjadowane symbole w delnjej połojcy wokna pokazuja.

Maće přez kontekstowy meni wokna Přikazy přistup k samsnym funkcijam w podmenijach.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Elementy


Unarne/Binarne operatory

Móžeće wšelake unarne a binarne operatory wubrać, zo byšće swoju formlu LibreOffice tworił. Unarne so na operatory poćahuje, kotrež so na jedyn zastupowacy symbol wuskutkuja. Binarne so na operatory poćahuje, kotrež dwaj zastupowacej symbolej zwjazuja.Delni wotrězk wobłuka Elementy jednotliwe operatory pokazuje. Kontekstowy meni wokna Přikazy tež lisćinu tutych operatorow kaž tež přidatne operatory wobsahuje. Jeli operator trjebaće, kotryž we wobłuku Elementy wobsahowany njeje, wužiwajće kontekstowy meni abo zapodajće jón direktnje do wokna Přikazy.

Relacije

Móžeće mjez wšelakimi relacijemi wubrać, zo byšće swoje formlu LibreOffice Math strukturował. Relaciske funkcije so w delnim dźělu wobłuka Elementy pokazuja. Lisćina je tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy k dispoziciji. Wšě relacije, kotrež we wobłuku Elementy abo w kontekstowym meniju njejsu, dadźa so manuelnje do wokna Přikazy zapodać.

Mnóstwowe operacije

Připokazajće znamješkam w swojej formli LibreOffice Math rozdźělne mnóstwowe operatory. Jednotliwe operatory so w delnim wotrězku wobłuka Elementy pokazuja. Wočińće kontekstowy meni we woknje Přikazy, zo byšće identisku lisćinu jednotliwych funkcijow widźał. Operatory, kotrež we wobłuku Elementy njejsu, dyrbja so direktnje do wokna Přikazy zapodać. Móžeće tež direktnje druhe dźěle formle zasadźić, samo hdyž symbole za nje hižo eksistuja.

Funkcije

Wubjerće funkciju w delnim dźělu wobłuka Elementy. Tute funkcije so tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy nalistuja. Funkcije, kotrež we wobłuku Elementy njejsu, dyrbja so manuelnje do wokna Přikazy zapodać.

Operatory

Móžeće ze wšelakich operatorow wubrać, zo byšće swoju formlu LibreOffice Math strukturował. Wšě k dispoziciji stejace operatory so w delnim dźělu wobłuka Elementy jewja. Nalistuja so tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy. Wšě operatory, kotrež we wobłuku Elementy abo w kontekstowym meniju wobsahowane njejsu, dyrbiće manuelnje do wokna Přikazy zapodać.

Atributy

Móžeće ze wšelakich atributow za formle LibreOffice Math wubrać. Někotre atributy so w delnim dźělu wobłuka Elementy pokazuja. Tute atributy so tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy nalistuja. Wšě atributy, kotrež we wobłuku Elementy abo w kontekstowym meniju njejsu, dyrbja so manuelnje do wokna Přikazy zapodać.

Spinki

Móžeće mjez wšelakimi spinkowymi typami wubrać, zo byšće swoju formlu LibreOffice Math strukturował. Spinkowe typy so w delnim dźělu wobłuka Elementy pokazuja. Tute spinki su tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy k dispoziciji. Wšě spinki, kotrež we wobłuku Elementy abo w kontekstowym meniju njejsu, dadźa so manuelnje do wokna Přikazy zapodać.

Format

Móžeće mjez wšelakimi nastajenjemi za formatěrowanje formle LibreOffice Math wubrać. Formatěrowanske nastajenja so w delnim dźělu wobłuka Elementy pokazuja. Tute nastajenja so tež w kontekstowym meniju wokna Přikazy nalistuja.

Druhe symbole

Pokazuje wšelake matematiske symbole.

Přikłady LibreOffice Math

Slědowaca lisćina je lisćina přikładowych formlow w LibreOffice Math.

Formlowe referencne tabele

Tutón referencny wotrězk lisćiny wjele operatorow, funkcijow, symbolow a formatěrowanskich funkcijow wobsahuje, kotrež su w LibreOffice Math k dispoziciji. Wjele pokazanych přikazow da so z pomocu symbolow do wokna Elementy abo do kontekstoweho menija wokna Přikazy zasadźić.

Prošu podpěrajće nas!