Pokazanje awtomatisce aktualizować

Aktualizuje změnjenu formlu awtomatisce. Jeli tute nastajenje njewuběraće, so formla jenož aktualizuje, po tym zo sće Napohlad – Aktualizować wubrał abo F9 stłóčił.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – awtomatisce aktualizować


Prošu podpěrajće nas!