Předchadny zmylk

Staja kursor na předchadny zmylk (nalěwo).

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Wobdźěłać – Předchadny zmylk.

Umsch+F3


Prošu podpěrajće nas!