Přichodny zmylk

Staja kursor na přichodny zmylk (naprawo).

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Wobdźěłać – Přichodny zmylk.

F3


Prošu podpěrajće nas!