Symbolowa lajsta Wobraz

Wužiwajće symbolowu lajstu Wobraz, zo byšće nastajenja barba, kontrast a swětłośc za wubrane objekty nastajił.

Wobrazowy filter

Tutón symbol na symbolowej lajsće Wobraz symbolowu lajstu Wobrazowy filter wočinja, hdźež móžeće wšelake filtry na wubrany wobraz nałožić.

Symbol za Filter

Filter

Grafiski modus

Nalistuje napohladowe atributy za wubrany grafiski objekt. Zasadźeny abo zwjazany grafiski objekt w aktualnej dataji so njezměni, jenož napohlad objekta.

Celowe předłohi

Grafiski modus

Barba

Wočinja symbolowu lajstu Barba, zo byšće móhł někotre kajkosće wubraneho objekta wobdźěłać.

Transparenca

Podawa transparencu w grafiskim objekće. Hódnoty wot 0 % (njepřewidźomny) do +100 % (cyle transparentny) su móžne.

Symbol za Transparenca

Transparenca

Přitřihać

Zmóžnja přitřihowanje pokazanja zasadźeneho wobraza. Jenož pokazanje so přitřiha, zasadźeny wobraz so njezměni. Wobraz dyrbi so wubrać, zo by přitřihanje móžne było.

W Impress a Draw so žadyn dialog pokazuje, hdyž na symbol klikaće, ale budźeće wosom přitřihanskich přimkow widźeć. Wočińće kontekstowy meni wubraneho wobraza a wubjerće Wobraz přitřihać, jeli chceće dialog za přitřihanje wužiwać.

Ćehńće jedyn z wosom přimkow, zo byšće wobraz přitřihał.

Symbol za Přitřihać

Přitřihać

Prošu podpěrajće nas!