Symbolowa lajsta Nastajenja

Zo byšće symbolowu lajstu Nastajenja pokazał, wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Nastajenja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Nastajenja.


Wjertny modus po kliknjenju na objekt

Nastaja kliknjenske zadźerženje myški, zo bychu so wjertne přimki po kliknjenju na objekt jewili, a klikńće potom znowa na njón. Ćehńće přimk, zo byšće objekt k požadanemu směrej wjerćał.

Symbol za Wjertny modus po kliknjenju na objekt

Wjertny modus po kliknjenju na objekt

Lěsycu zwobraznić

Zmóžnja abo znjemóžnja lěsycu.

Symbol za Lěsycu zwobraznić

Lěsycu zwobraznić

Łójenske linije pokazać

Pokazuje abo chowa łójenske linije, zo byšće móhł objekty w swojej foliji wusměrić. Zo byšće łójensku liniju wotstronił, ćehńće ju z folije won.

Symbol za łójenske linije pokazać

Łójenske linije pokazać

Pomocne linije při přesuwanju

Podawa, hač pomocne linije maja so při přesuwanju objekta pokazać.

Symbol za Pomocne linije při přesuwanju

Pomocne linije při přesuwanju

Na lěsycy popadnyć

Podawa, hač so maja wobłuki, rysowanske elementy a wodźenske elementy jenož mjez lěsyčnymi dypkami přesunyć. Zo byšće status łójenskeje lěsycy jenož za aktualnu akciju změnił, ćehńće objekt ze stłóčenej tastu .

Symbol za Na lěsycy popadnyć

Na lěsycy popadnyć

Na łójenskich linijach łójić

Popadnje kromu ćehnjeneho objekta k přichodnej popadowacej liniji, hdyž myšku pušćeće.

Symbol za Na łójenskich linijach łójić

Na łójenskich linijach łójić

Na kromach strony łójić

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta k najblišej kromje strony wusměrić.

Symbol za Na kromach strony łójić

Na kromach strony łójić

Na objektowym ramiku łójić

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta ke kromje najblišeho grafikoweho objekta wusměrić.

Symbol za Na objektowym ramiku łójić

Na objektowym ramiku łójić

Na objektowych dypkach łójić

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta k dypkam najblišeho grafikoweho objekta wusměrić.

Symbol za Na objektowych dypkach łójić

Na objektowych dypkach łójić

Spěšne wobdźěłowanje dowolić

Jeli zmóžnjene, móžeće tekst hnydom po kliknjenju tekstoweho objekta wobdźěłać. Jeli znjemóžnjene, dyrbiće dwójce kliknyć, zo byšće tekst wobdźěłał.

Symbol za Spěšne wobdźěłowanje dowolić

Spěšne wobdźěłowanje dowolić

Jenož tekstowy wobłuk wubrać

Podawa, hač so ma tekstowe polo wubrać, hdyž na tekst klikaće.

Symbol za Jenož tekstowy wobłuk wubrać

Jenož tekstowy wobłuk wubrać

Dwójce kliknyć, zo by so tekst přidał

Nastaja kliknjenske zadźerženje myški, tak zo móžeće dwójce na objekt kliknyć, zo byšće tekst přidał abo wobdźěłał.

Symbol za Klikńće dwójce, zo byšće tekst přidał

Klikńće dwójce, zo byšće tekst přidał

Objekt z atributami změnić

Jeli tutón symbol je na symbolowej lajsće Nastajenja zaktiwizowany, so objekty ze swojimi atributami pokazuja, ale z transparencu 50 %, mjeztym zo je pohibujeće abo rysujeće. Jeli tutón symbol zaktiwizowany njeje, so jenož kontura pokazuje, mjeztym zo rysujeće, a objekt so ze wšěmi atributami pokazuje, hdyž tastu myški pušćeće.

Symbol za Objekt z atributami změnić

Objekt z atributami změnić

Wšě skupiny wopušćić

Wopušća wšě skupiny a wróća so k normalnemu napohladej.

Symbol za Wšě skupiny wopušćić

Wšě skupiny wopušćić

Prošu podpěrajće nas!