Statusowa lajsta

Statusowa lajsta informacije wo wašim dokumenće pokazuje, mjez nimi tuchwilu wubrany objekt. Móžeće na někotre zapiski statusoweje lajsty dwójce kliknyć, zo byšće přisłušne dialogowe wokno wočinił.

Aktualna wulkosć

Pokazuje poziciju X a Y kursora a wulkosć wubraneho objekta.

Měritko

Podawa aktualne měritko za pokazanje strony.

Dokumentowa změna

Jeli změny dokumenta njejsu so składowali, so „*“ w tutym polu na statusowej lajsće pokazuje. To tež za nowe, hišće njeskładowane dokumenty płaći.

Aktualna folija/runina

Pokazuje čisło aktualneje folije z cyłkownej ličbu folijow.

Aktualna předłoha strony

Pokazuje aktualnu předłohu strony. Klikńće dwójce, zo byšće předłohu wobdźěłał, klikńće z prawej tastu, zo byšće druhu předłohu wubrał.

Prošu podpěrajće nas!