Symbolowa lajsta Tekstowe formatěrowanje

Zo byšće symbolowu lajstu Tekstowe formatěrowanje pokazał, stajće kursor w tekstowym objekće.

Mjeno pisma

Zmóžnja wam, mjeno pisma z lisćiny wubrać abo mjeno pisma direktnje zapodać.

Móžeće wjacore, přez semikolony dźělene pisma zapodać. LibreOffice kóžde pomjenowane pismo w tym porjedźe wužiwa, jeli předchadne pisma k dispoziciji njejsu.

Symbol za Mjeno pisma

Mjeno pisma

Wulkosć pisma

Zmóžnja wam, mjez rozdźělnymi wulkosćemi pisma z lisćiny wubrać abo wulkosć manuelnje zapodać.

Bold

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Symbol za Tučny

Tučny

Italic

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Symbol za Kursiwny

Kursiwny

Underline

Underlines or removes underlining from the selected text.

Symbol za Podšmórnyć

Podšmórnyć

Pismowa barba

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol za Pismowa barba

Pismowa barba

Left

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Symbol za Nalěwo wusměrić

Nalěwo wusměrić

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

Symbol za Centrowane

Right

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Symbol za Naprawo wusměrić

Naprawo wusměrić

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Symbol za Blokowa sadźba

Blokowa sadźba

Wotstup powjetšić

Klikńće na symbol Wotstup powjetšić, zo byšće wotstawkowy wotstup nad wubranym wotstawkom powjetšił.

Symbol za Wotstup powjetšić

Wotstup powjetšić

Wotstup pomjeńšić

Klikńće na symbol Wotstup pomjeńšić, zo byšće wotstawkowy wotstup nad wubranym wotstawkom pomjeńšił.

Symbol za Wotstup pomjeńšić

Wotstup pomjeńšić

Njerjadowana lisćina

Připokazuje wubranym wotstawkam naličenske dypki abo wotstronja je z wotstawkow.

Symbol za Njerjadowana lisćina

Njerjadowanu lisćinu přepinać

Znamješko

Changes the font and the font formatting for the selected characters.

Symbol za Znamješko

Znamješko

Wotstawk

Modifies the format of the current paragraph, such as indents and alignment.

Symbol za Wotstawk

Wotstawk

Podpěra za aziske rěče

Maće jenož přistup k tutym přikazam, po tym zo sće podpěru za aziske rěče w – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnił.

Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Podawa horicontalny směr teksta.

Symbol za Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Tekstowy směr wot horjeka dele

Podawa wertikalny směr teksta.

Symbol za Tekstowy směr wot horjeka dele

Tekstowy směr wothorjeka dele

Wulkosć pisma powjetšić

Powjetša pismowu wulkosć wubraneho teksta.

Wulkosć pisma pomjeńšić

Pomjeńša pismowu wulkosć wubraneho teksta.

Prošu podpěrajće nas!