Symbolowe lajsty

Tutón přehlad standardnu konfiguraciju symboloweje lajsće za LibreOffice wopisuje.

Symbolowa lajsta Standard

Symbolowa lajsta Standard je w kóždym nałoženju LibreOffice k dispoziciji.

Prezentacija

Časte přikazy za folije.

Symbolowa lajsta Rysowanka

Symbolowa lajsta Rysowanka husto wužiwane wobdźěłanske nastroje wobsahuje. Klikńće na šipk pódla symbola, zo byšće symbolowu lajstu wočinił, kotraž přidatne přikazy wobsahuje.

Symbolowa lajsta Pytać

Symbolowa lajsta Pytać da so wužiwać, zo by wobsah dokumentow LibreOffice spěšnje přepytała.

Symbolowa lajsta Rozrjad

Symbolowa lajsta Rozrjad w rozrjadowanskim napohledźe husto wužiwane wobdźěłanske nastroje wobsahuje. Klikńće na šipk pódla symbola, zo byšće symbolowu lajstu wočinił, kotraž přidatne přikazy wobsahuje.

Symbolowa lajsta folijowe sortěrowanje

Symbolowa lajsta Folijowe sortěrowanje da so w folijowym napohledźe wužiwać.

Symbolowa lajsta Linija a pjelnjenka

Symbolowa lajsta „Linija a pjelnjenka“ přikazy a nastajenja wobsahuje, kotrež móžeće w aktualnym napohledźe nałožić.

Symbolowa lajsta folijowy napohlad

Symbolowa lajsta Folijowy napohlad z napohladom folijoweho sortěrowanja wočinja.

Symbolowa lajsta Tabela

Symbolowa lajsta Tabela funkcije wobsahuje, kotrež trjebaće, hdyž z tabelemi dźěłaće. Jewi so, hdyž kursor do tabele pohibujeće.

Symbolowa lajsta Tekstowe formatěrowanje

Zo byšće symbolowu lajstu Tekstowe formatěrowanje pokazał, stajće kursor w tekstowym objekće.

Symbolowa lajsta Wobraz

Wužiwajće symbolowu lajstu Wobraz, zo byšće nastajenja barba, kontrast a swětłośc za wubrane objekty nastajił.

Symbolowa lajsta Dypki wobdźěłać

Symbolowa lajsta Dypki wobdźěłać so jewi, hdyž polygon wuběraće a na Dypki wobdźěłać klikaće.

Symbolowa lajsta Nastajenja

Zo byšće symbolowu lajstu Nastajenja pokazał, wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Nastajenja.

Color Bar

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Statusowa lajsta

Statusowa lajsta informacije wo wašim dokumenće pokazuje, mjez nimi tuchwilu wubrany objekt. Móžeće na někotre zapiski statusoweje lajsty dwójce kliknyć, zo byšće přisłušne dialogowe wokno wočinił.

3D-nastajenja

Symbolowa lajsta 3D-nastajenja kajkosće wubranych 3D-objektow wodźi.

Fontwork

Symbolowa lajsta Fontwork so wočinja, hdyž objekt Fontwork wuběraće.

Zasadźić

Přidajće swojemu dokumentej objekty, mjez nimi diagramy, tabelowe dokumenty a wobrazy.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Prošu podpěrajće nas!