Menije

Slědowacy wotrězk temy pomocy nalistuje, kotrež su za menije a dialogi k dispoziciji.

Symbol za Notica

Wokno, kotrež dokument wobsahuje, kotryž chceće wobdźěłać, dyrbi so wubrać, zo bychu so menijowe přikazy wužiwali. Runje tak dyrbiće objekt w dokumenće wubrać, zo byšće menijowe přikazy wužiwał, kotrež su z objektom zwjazane.


Warnowanski symbol

Menije su wot konteksta wotwisne. To woznamjenja, zo te menijowe zapiski su k dispoziciji, kotrež su za aktualne dźěło relewantne. Jeli kursor je w teksće, su wšě menijowe zapiski k dispoziciji, kotrež su za wobdźěłowanje trěbne. Jeli sće grafiku w dokumenće wubrał, widźiće wšě menijowe zapiski, kotrež móžeće wužiwać, zo byšće grafiki wobdźěłał.


Dataja

Tute přikazy za aktualny dokument płaća, wutworjeja dokument, wočinjeja eksistowacy dokument abo začinjeja nałoženje.

Wobdźěłać

Tutón meni přikazy za wobdźěłowanje wobsaha aktualneho dokumenta wobsahuje.

Napohlad

Tutón meni přikazy wobsahuje, kotrež pokazanje dokumenta na wobrazowce wodźa, wužiwarski powjerch měnjeja a maja přistup k wobłukam bóčnicy.

Zasadźić

Tutón meni přikazy wobsahuje, kotrež so wužiwaja, zo bychu nowe elementy do dokumenta zasadźili, na přikład grafiki, objekty, wosebite znamješka a druhe dataje.

Format

Wobsahuje přikazy za formatěrowanje wuhotowanja a wobsaha wašeho dokumenta.

Folija

Tutón meni přikazy za rjadowanje a nawigaciju folijow skići.

Prezentacija

Wobsahuje přikazy a nastajenja za přewjedźenje prezentacije.

Nastroje

Wokno

Wobsahuje přikazy za wobchadźenje z dokumentowymi woknami a za jich pokazanje.

Pomoc

Meni Pomoc wam zmóžnja, system pomocy LibreOffice startować a wodźić.

Prošu podpěrajće nas!