Witajće k pomocy LibreOffice Impress

Eksterne widejo

Prošu akceptujće tute widejo. Hdyž přihłosujeće, změjeće přistup k wobsahej wot YouTube, słužby, kotraž so wot třećeho poskićowarja k dispoziciji staja.

Prawidła priwatnosće YouTube

Z LibreOffice Impress dźěłać

Instrukcije za dźěło z LibreOffice Impress

Funkcije LibreOffice Impress

Diagramy w LibreOffice wužiwać

Datowe banki w LibreOffice Base wužiwać

Menije, symbolowe lajsty a tastowe skrótšenki w LibreOffice Impress

Menije

Symbolowe lajsty

Tastowe skrótšenki za LibreOffice Impress

Pomoc wo tutej pomocy

Pomoc so na standardne nastajenja programa na systemje poćahuje, kotryž tež swoje standardne nastajenja wužiwa. Wopisanja barbow, akcije myški abo druhe konfigurujomne elementy móža so za waš program a system rozeznawać.

Prošu podpěrajće nas!