Bitmapowe wobrazy do wektorowych grafikow přetworić

Wulkosć wektoroweje grafiki da so bjez zhubjenja kwality grafiki změnić. W LibreOffice Draw a Impress móžeće bitmapowy wobraz do wektoroweje grafiki přetworić.

  1. Wubjerće bitmapowy wobraz, kotryž chceće přetworić.

  2. Přewjedźće jedyn ze slědowacych krokow:

    Wubjerće w LibreOffice Draw Twar – Přetworić – Do polygona.

    Klikńće w LibreOffice Impress z prawej tastu na objekt a wubjerće potom Přetworić – Do polygona.

  3. Postajće přetworjenske nastajenja za wobraz a klikńće potom na W porjadku. Hlejće Do polygona přetworić za wopisanje přetworjenskich nastajenjow.

Prošu podpěrajće nas!