Fotoalbum Impress

Zasadźuje fotoalbum do wašeje prezentaciskeho dokumenta.

Fotoalbum Impress je spěšna móžnosć, wjacore wobrazy do prezentacije zasadźić a přihódny dokument wutworić, kotryž móže njepřestawajcy w přednošku abo multimedialnej showje běžeć.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Zasadźić – Medije – Fotoalbum


Wobraz dialoga Impress – Zasadźić – Medije – Fotoalbum

Zo byšće fotoalbum do swojeje prezentacije zasadźił:

 1. Wočińće eksistowacu abo prózdnu prezentaciju.

 2. Přeńdźće k foliji, kotraž ma před fotoalbumom być.

 3. Wubjerće Zasadźić – Medije – Fotoalbum.

 4. Klikńće w dialogu „Fotoalbum wutworić“ na Přidać.

 5. Pytajće dataje, kotrež chceće zasadźić.

  Symbol za Notica

  Jeli wjacore wobrazy su w samsnym rjadowaku, móžeće skupinu fotow z pomocu tastow Umsch (⇧) abo , mjeztym zo na jich datajowe mjena klikaće.


 6. Klikńće na Wočinić, zo byšće fotoalbumej dataje přidał.

  Symbol Pokiw

  Klikńće na datajowe mjeno, zo byšće je we wobłuku Přehlad pokazał


 7. Wubjerće ličbu wobrazow na foliju w lisćinowym polu Folijowe wuhotowanje.

 8. Stajće, jeli trjeba, hóčku do kontrolneho kašćika Kóždej foliji popis přidać, zo byšće tekstowe polo za popis zasadźił.

 9. Stajće hóčku do kontrolneho kašćika Bóčny poměr wobchować, zo byšće wobešoł, zo so wobrazy skrjesla, hdyž su we foliji. Wobraz je dospołnje we foliji wobsahowany.

 10. Stajće hóčku do kontrolneho kašćika Wobrazowku pjelnić, zo byšće cyłu prezentacisku wobrazowku wupjelnić dał. Nastaty wobraz móže wjetši hač folija być.

 11. Stajće hóčku do kontrolneho kašćika Wobrazy zwjazać, zo byšće zwjazanje do městna wobraza w swojim datajowym systemje abo interneće wutworił. Tute nastajenje wobrazy do prezentaciskeho dokumenta njezasadźi.

 12. Klikńće na Folije zasadźić.

warning

Hdyž na „Cofnyć“ klikaće, so fotoalbum njezhaša. Klikńće z prawej tastu na folije w folijowym wobłuku a wubjerće Foliju zhašeć, zo byšće folije zhašał.


Prošu podpěrajće nas!