Wotběhowy diagram wutworić

Zo byšće wotběhowy diagram wutworił:

 1. Wubjerće nastroj ze symboloweje lajsty Wotběhowy diagram w symbolowej lajsće Rysowanka.

 2. Rozćehńće twar w swojej foliji.

 3. Zo byšće dalše twary přidał, wospjetujće poslednje kroki.

 4. Wočińće znošnu lajstu Zwjazowaki w symbolowej lajsće Rysowanka a wubjerće zwjazowakowu liniju.

 5. Pohibujće pokazowak nad kromu twara, zo bychu so zwiskowe městna zjewili.

 6. Klikńće na zwiskowe městno, ćehńće zwiskowe městno do druheho twara a pušćće tastu myški.

 7. Zo byšće dalše zwjazowaki přidał, wospjetujće poslednje kroki.

Maće nětko zakładnu strukturu za swój wotběhowy diagram.

Zo byšće twaram tekst na swojim wotběhowym diagramje přidał

Přewjedźće jedyn ze slědowacych krokow:

Zo byšće twarej barbnu pjelnjenku přidał:

 1. Wubjerće twar a potom Format – Tekstowe polo a twar – Płonina….

 2. Wubjerće Barba a klikńće potom na barbu w lisćinje.

Zo byšće hotspoty přidał, kotrež druhe folije wuwołuja:

Připokazajće někotrym objektam na swojej foliji interakcije .

 1. Wubjerće objekt a potom Format – Interakcija.

 2. Wubjerće interakciju w dialogu. Wubjerće na přikład „K přichodnej foliji“, zo by so k přichodnej foliji přešło, hdyž wužiwar na objekt klika.

Prošu podpěrajće nas!