Instrukcije za dźěło z LibreOffice Impress

Na stronje pomocy za LibreOffice powšitkowne móžeće instrukcije, kotrež dadźa so na wšě module nałožić, na přikład wo dźěle z woknami a menijemi, wo přiměrjenju LibreOffice, datowych žórłach, galeriji a ćehnjenju a pušćenju.

Jeli pomoc za druhi modul trjebaće, přepińće z kombinaciskim polom w nawigaciskim wobłuku na požadany modul.

Prezentaciju pokazać a ćišćeć

Prezentaciju pokazać

Folijowy porjad změnić

Folijowe přechady animěrować

Pozadkowu pjelnjenku změnić

Swójsku prezentaciju wutworić

Z tastaturu skalować

Časowy wotběh folijowych změnow wupruwować

Printing faster with Reduced Data

Animěrowane objekty a 3D-objekty

Objekty w prezentaciskich folijach animěrować

Animěrowane GIF-wobrazy wutworić

Animacije do GIF-formata eksportować

Pod tym ležace objekty wubrać

2D-objekty do křiwkow, polygonow a 3D-objektow přetworić

Import a eksport

HTML-strony do prezentacijow importować

Loading Color, Gradient, and Hatching Palettes

Stile linijow linijowych kónčkow začitać

Prezentacije ćišćeć

Foliju ćišćeć, kotraž je wulkosći papjery přiměrjena

Opening documents saved in other formats

Saving Documents in Other Formats

Wšelake

Tastowe skrótšenki w LibreOffice Impress wužiwać

Objekty zeskupić

Inserting, Editing, Saving Bitmaps Images

Copying Formatting With the Clone Formatting Tool

Undoing Direct Formatting for a Document

Pozadkowu pjelnjenku změnić

Wšěm folijam hłowowu abo nohowu linku přidać

Fontwork For Graphical Text Art

Z tastaturu skalować

Křiwki rysować

Křiwki wobdźěłać

Lěpjate dypki wužiwać

Foliju z dataje zasadźić

Tabele do folijow zapřijeć

Tekstowe znamješka do rysowanskich objektow přetworić

Bitmapowe wobrazy do wektorowych grafikow přetworić

Applying Line Styles Using the Toolbar

Defining Arrow Styles

Defining Line Styles

Prošu podpěrajće nas!