Tastowe skrótšenki w LibreOffice Impress wužiwać

Symbol za Notica

Někotre tastowe skrótšenki dadźa so wašemu desktopowemu systemej připokazać. Tasty, kotrež so desktopowemu systemej připokazuja, za LibreOffice k dispoziciji njejsu. Spytajće druhe tasty pak za LibreOffice w Nastroje – Přiměrić… – Rajtark: Tastatura pak w swojim desktopowym systemje připokazać.


Móžeće tastaturu za přistup k přikazam LibreOffice Impress wužiwać a zo byšće přez dźěłowy wobłuk nawigěrował. LibreOffice Impress samsne tastowe skrótšenki kaž LibreOffice Draw wužiwa, zo by rysowanske objekty wutworił.

Zastupowace symbole wubrać

LibreOffice Impress awtomatiske wuhotowanja zastupowacy tekst za folijowe titule, tekst a objekt wužiwaja. Zo byšće zastupowacy tekst wubrał, tłóčće +Enter. Zo byšće k přichodnemu zastupowacemu tekstej přešoł, tłóčće +Enter znowa.

note

Jeli +Enter tłočiće, po tym zo sće posledni zastupowacy tekst w foliji docpěł, so nowa folija po aktualnej foliji zasadźi. Nowa folija samsne wuhotowanje kaž aktualna folija wužiwa.


Zo byšće rysowanski objekt wutworił a wobdźěłał

 1. Tłóčće F6, zo byšće k symbolowej lajsće Rysowanka nawigěrował.

 2. Tłóčće Šipk naprawo (↓), doniž symbol rysowanskeho nastroja w symbolowej lajsće njedocpěwa.

 3. Jeli šipk je pódla symbola, rysowanski nastroj podrjadowanu symbolowu lajstu wočinja. Tłóčće tastu šipk horje (↑) abo tastu Šipk dele (↓), zo byšće podrjadowanu symbolowu lajstu wočinił a tłóčće potom tastu Šipk naprawo (→) abo tastu Šipk nalěwo (←), zo byšće symbol wubrał.

 4. Tłóčće tastu +Enter.

  Objekt so wosrjedź aktualneho dokumenta wutwori.

 5. Zo byšće so k dokumentej wróćił, tłóčće tastu +F6.

  Móžeće šipkowe tasty wužiwać, zo byšće objekt na požadanym městnje pozicioněrować. Zo byšće přikaz z kontekstoweho menija objekta wubrał, tłóčće Umsch+F10.

Zo byšće objekt wubrał

 1. Tłóčće tastu +F6, zo byšće do dokumenta přešoł.

 2. Tłóčće tabulatorowu tastu (↹), doniž objekt njedocpěwaće, kotryž chceće wubrać.

Za prezentaciju

Prezentaciju startować

Zo byšće prezentaciju wot spočatka sem startował, tłóčće F5.

Z byšće prezentaciju z aktualnej foliju startował, tłóčće Umsch (⇧)+F5.

Přeńdźće k přichodnej foliji abo k přichodnemu animaciskemu efektej

Mjezotowa tasta

Přeńdźće k přichodnej foliji, bjez toho zo byšće objektowe animaciske efekty wothrał

+Bild ↓

Wróćo k předchadnej foliji

+Bild ↑

K wěstej foliji

Zapodajće folijowe čisło a tłóčće potom tastu Enter (↵).

Prezentaciju zastajić

Esc abo -.

Folijowe sortěrowanje

Hdyž prěni raz k folijowemu sortěrowanju přeńdźeće, tłóčće tastu Enter (↵), zo byšće tastaturowy fokus na dźěłowy wobłuk stajił. Tłóčće hewak tastu F6, zo byšće k dźěłowemu wobłukej přešoł, a tłóčće potom tastu Enter (↵).

Folije wubrać a z wuběra wotstronić

Wužiwajće šipkowe tasty, zo byšće k foliji nawigěrował, kotruž chceće wubrać, a tłóčće mjezotowu tastu. Zo byšće folije k wuběrej přidał, wužiwajće šipkowe tasty, zo byšće k folijam nawigěrował, kotrež chceće přidać, a tłóčće mjezotowu tastu znowa. Zo byšće foliju z wuběra wotstronił, nawigěrujće k foliji a tłóčće mjezotowu tastu.

Foliju kopěrować:

 1. Wubjerće ze šipkowymi tastami foliju, kotruž chceće kopěrować a tłóčće potom +C.

 2. Stajće kursor na městno, hdźež chceće kopěrowanu foliju zasadźić a tłóčće potom +V.

Foliju přesunyć:

 1. Wubjerće ze šipkowymi tastami foliju, kotruž chceće přesunyć a tłóčće potom tastu +X.

 2. Stajće kursor na městno, do kotrehož chceće foliju přesunyć, a tłóčće potom tastu +V.

 3. Wubjerće Před abo Za aktualnej foliju a klikńće potom na W porjadku.

Prošu podpěrajće nas!