Wšěm folijam hłowowu abo nohowu linku přidać

Kóžda folija na folijowej předłoze bazuje. Tekst, wobrazy, tabele abo druhe objekty, kotrež na folijowej předłoze placěrujeće, su jako pozadk na wšěch folijach widźomne, kotrež na tutej folijowej předłoze bazuja.

Předłohi za folije, noticy a cedle do ruki eksistuja.

Předdefinowane objekty hłowoweje abo nohoweje linki přidać

Kóždy typ předłohi ma předdefinowane wobłuki, zo bychu datum, nohowu linku a folijowe čisła přiwzali.

Hdyž k napohladej předłohi přeńdźćeće, móžeće tute wobłuki do někajkeje pozicije na předłoze přesunyć. Móžeće tež přidatny tekst do nich zapodać, jich wulkosć změnić a jich wobsah wubrać, zo byšće tekstowe formatěrowanje nałožił. Móžeće na přikład wulkosć abo barbu pisma změnić.

tip

Předdefinowany wobłuk hłowoweje linki je jenož za noticy a cedle do ruki k dispoziciji. Jeli ma hłowowu linku na wšěch folijach być, móžeće wobłuk nohoweje linki na folijowej předłoze horje přesunyć.


Objekty, kotrež na folijowej předłoze zasadźujeće, su na wšěch folijach widźomne, kotrež na folijowej předłoze bazuja.

 1. Wubjerće Zasadźić – Hłowowa a nohowa linka…

  Widźiće dialog z dwěmaj rajtarkomaj: Folije a Noticy a cedle do ruki, hdźež móžeće wobsah do předdefinowanych wobłukow zapodać.

  Dialog Zasadźić – Hłowowa a nohowa linka

  Po standardźe je kontrolny kašćik Datum a čas zmóžnjeny, ale format je na Njezměnity stajeny a tekstowe zapodawanske polo je prózdne, tohodla datum a čas na folijach widźomnej njejstej.

  Po standardźe je kontrolny kašćik Nohowa linka zmóžnjeny, ale tekstowe zapodawanske polo je prózdne, nohowe linki na folijach widźomnej njejsu.

  Po standardźe so kontrolny kašćik Folijowe čisło prózdni, tohodla folijowe čisła widźomne njejsu.

 2. Zapodajće abo wubjerće wobsah, kotryž ma na wšěch folijach widźomny być.

 3. Jeli chceće poziciju a formatěrowanje objekty folijoweje předłohi změnić, wubjerće Napohlad – Folijowa předłoha.

  Widźiće folijowu předłohu z wobłukami blisko delnjeje kromy. Móžeće wobłuki přesunyć, a móžeće pola wubrać a formatěrowanja nałožić. Móžeće tu tež tekst zapodać, kotryž so pódla polow pokazuje.

 4. Klikńće na datumowy wobłuk a přesuńće časowe a datumowe polo. Wubjerće polo <datum/čas> a nałožće formatěrowanja, zo byšće format za datum a čas na wšěch folijach změnił. Samsne za wobłuk nohoweje linki a folijoweho čisła płaći.

 5. W normalnym padźe předdefinowane elementy folijoweje předłohi su tak nastajene, zo su w prezentaciji widźomne. Móžeće widźomnosć předdefinowanych elementow wodźić, hdyž Folija – Elementy předłohi… wuběraće.

  Dialog Folija – Elementy předłohi

Tekstowe objekty jako objekty hłowoweje abo nohoweje linki přidać

Móžeće tekstowy objekt něhdźe na folijowej předłoze přidać.

 1. Wubjerće Napohlad – Folijowa předłoha.

 2. Wubjerće na symbolowej lajsće Rysowanka na symbol Tekst Symbol za Tekst.

 3. Ćehńće folijowu předłohu, zo byšće tekstowy objekt rysował a zapodajće abo zasadźće potom swój tekst.

 4. Wubjerće Napohlad – Normalny, hdyž sće hotowy.

tip

Móžeće tež pola, na přikład datum abo folijowe čisło, do hłowoweje abo nohoweje linki zasadźić, hdyž Zasadźić – Polo wuběraće.


Prošu podpěrajće nas!