Pozadkowu pjelnjenku změnić

Zo byšće barbu, barbowy přeběh abo šrafuru za pozadk wužiwał:

 1. Wubjerće a klikńće potom na rajtark Pozadk.

 2. Wubjerće we wobłuku Pjelnjenka jedne ze slědowacych nastajenjow:

  Wubjerće Barba a klikńće potom na barbu w lisćinje.

  Wubjerće Barbowy přeběh a klikńće na barbowy přeběh w lisćinje.

  Wubjerće Šrafura a klikńće potom na šrafuru w lisćinje.

 3. Klikńće na W porjadku.

Zo byšće wobraz za pozadk wužiwał:

Móžeće cyły wobraz jako pozadk pokazać, abo móžeće wobraz kachlicować, zo byšće pozadkowy muster wutworił.

 1. Wubjerće a klikńće potom na rajtark Pozadk.

 2. Wubjerće we wobłuku Pjelnjenka Wobraz a klikńće potom na wobraz w lisćinje.

  note

  Zo byšće swójski wobraz za pozadk , klikńće na tłóčatko Importować. Pytajće wobraz a klikńće na Wočinić. Hdyž so k rajtarkej Pozadk wróćeće, je importowany wobraz w lisćinje Wobraz.


 3. Přewjedźće jedyn ze slědowacych krokow:

  Zo byšće cyły wobraz jako pozadk pokazał, wotstrońće hóčku z kontrolneho kašćikaKachlicować we wobłuku Pozicija a wubjerće potom Přiměrić.

  Zo byšće pozadkowy wobraz kachlicował, wubjerće Kachlicować a zapodajće Wulkosć, Pozicija a Wotchilenje za wobraz.

 4. Klikńće na W porjadku.

Tuta změna jenož za aktualnu prezentaciju abo rysowanski dokument płaći.

Zo byšće nowu hłownu jako předłohu składował:

 1. .

 2. .

 3. Wubjerće Napohlad – Normalny, zo byšće folijowu předłohu začinił.

 4. Wubjerće Dataja – Předłohi – Jako předłohu składować, zo byšće dokument jako předłohu składował.

 5. Zapodajće mjeno za předłohu. Njeměnjejće kategoriju za „Moje předłohi“. Klikńće na W porjadku.

Nětko móžeće wokno předłohow wužiwać, zo byšće nowu prezentaciju abo rysowanku na zakładźe swojeje noweje předłohi wočinił.

Prošu podpěrajće nas!