Folijowy porjad změnić

Přewjedźće jedyn ze slědowacych krokow:

tip

Zo byšće foliju nachwilu ze swojeje prezentacije wotstronił, přeńdźće k Folijowe sortěrowanje, klikńće z prawej tastu na foliju a wubjerće potom Foliju schować. Čisło schowaneje folije so přešmórnje. Zo byšće foliju pokazał, klikńće z prawej tastu na foliju a wubjerće potom na Foliju pokazać.


Prošu podpěrajće nas!