Objekty w prezentaciskich folijach animěrować

Móžeće předdefinowane animaciske efekty na swojej foliji nałožić.

Zo byšće animaciski efekt na objekt nałožił:

  1. Wubjerće na foliji w napohledźe Normalny objekt, kotryž chceće animěrować.

  2. Wubjerće Napohlad – Animacija, zo byšće wobłuk Animacija w bóčnicy wočinił. Klikńće na tłóčatko Přidać (+) a wubjerće potom animaciski efekt.

  3. Klikńće w dialogu Animacija na rajtark, zo byšće efektowu kategoriju wubrał. Klikńće na efekt a potom na W porjadku.

Zo byšće sej přehlad animacije wobhladał, klikńće na tłóčatko Wothrać.

note

W folijowym wobłuku so symbol pódla přehlada tych folijow jewi, kotrež jedyn objekt abo wjacore objekty ze swójskej animaciju maja. Hdyž prezentaciju z konsolu Presenter prezentujeće, symbol podawa, zo přichodna folija swójsku animaciju ma.


Zo byšće efekt animaciskeje šćežki nałožił a wobdźěłał:

Objekt da so animěrować, zo by so podłu animaciskeje šćežki pohibował. Móžeće předdefinowane abo swójske animaciske šćežki wužiwać.

Jeli „Křiwka“, „Polygon“ abo „Wólnoručna linija“ wuběraće, so dialog začinja a móžeće swójsku šćežku rysować. Jeli rysowanka je hotowa a so njepřetorhuje, wutworjena šćežka so z dokumenta wotstroni a so jako efekt animaciskeje šćežki zasadźi.

Animaciske šćežki wobdźěłać

Jeli dźěłowy wobłuk Swójska animacija je widźomny, so animaciske šćežki wšěch efektow aktualneje folije jako transparentna krywka na foliji. Wšě šćežki su stajnje widźomne, tohodla dadźa so animacije z na so sćěhowacymi šćežkami lochko wutworić.

Animaciska šćežka da so wubrać, hdyž na šćežku klikaće. Wubrana šćežka přimki podpěruje, da so kaž twar pohibować a jeje wulkosć da so změnić. Dwójne kliknjenje na šćežku modus dypkoweho wobdźěłanja startuje. Modus dypkoweho wobdźěłanja da so tež přez Wobdźěłać – Dypki abo přez tłóčenje tasty F8 startować.

Zo byšće animaciski efekt z objekta wotstronił:

  1. Wubjerće na foliji w napohledźe Normalny objekt, z kotrehož chceće efekt wotstronić.

  2. Wubjerće Prezentacija – Swójska animacija.

  3. Klikńće na Zhašeć.

Prošu podpěrajće nas!