Animacije do GIF-formata eksportować

  1. Wubjerće animěrowany objekt na swojej foliji.

  2. Wubjerće Dataja – Eksportować….

  3. Wubjerće GIF - Graphics Interchange Format (.gif) w lisćinje Dateityp. (Lisćina „Dateityp“ k dźěłowemu systemej słuša, serbski dźěłowy system wšak njeeksistuje.)

  4. Klikńće na kontrolny kašćik Wuběr, zo byšće jenož wubrany objekt eksportował, nic cyłu foliju.

  5. Wubjerće městno, hdźež chceće animěrowany GIF składować, zapodajće mjeno a klikńće potom na Speichern. („Speichern“ k dźěłowemu systemej słuša, serbski dźěłowy system wšak njeeksistuje.)

Prošu podpěrajće nas!