2D-objekty do křiwkow, polygonow a 3D-objektow přetworić

Móžeće dwudimensionalne objekty (2D) přetworić, zo byšće rozdźělne twary wutworił. LibreOffice móže 2D-objekty do slědowacych objektowych typow přetworić:

Dwaj typaj 3D-objektow

Zo byšće objekt do křiwki přetworił:

  1. Wubjerće 2D-objekt na foliji abo stronje.

  2. Klikńće z prawej tastu a wubjerće Přetworić – Do křiwki.

Zo byšće twar objekta změnił, klikńće na symbol Dypki Symbol za Dypki na symbolowej lajsće Rysowanka a ćehńće přimki objekta. Móžeće tež wodźenske dypki přimka ćahnyć, zo byšće twar křiwki změnił.

Zo byšće 2D-objekt do polygona přetworił:

  1. Wubjerće 2D-objekt na foliji abo stronje.

  2. Klikńće z prawej tastu na objekt a wubjerće Přetworić – Do polygona.

Zo byšće twar objekta změnił, klikńće na symbol Dypki Symbol za Dypki na symbolowej lajsće Rysowanka a ćehńće přimki objekta.

Zo byšće 2D-objekt do 3D-objekta přetworił:

  1. Wubjerće 2D-objekt na foliji abo stronje.

  2. Klikńće na symbol Ekstruziju přepinać Symbol za Ekstruziju přepinać na symbolowej lajsće Rysowanka abo klikńće z prawej tastu na objekta a wubjerće Přetworić – Do 3D.

Zo byšće kajkosće 3D-objekta wobdźěłał, wužiwajće symbolowu lajstu Linija a pjelnjenka a symbolowu lajstu 3D-nastajenja.

Symbol Pokiw

Zo byšće tekstowy objekt do 3D přetworił, wužiwajće symbol Fontwork Symbol za Fontwork na symbolowej lajsće Rysowanka.


Zo byšće 2D-objekta do rotaciskeho objekta 3D přetworił:

Rotaciski objekt 3D přez wjerćenje wubraneho objekta wokoło jeho wertikalneje wóski nastawa.

  1. Wubjerće 2D-objekt na foliji abo stronje.

  2. Klikńće z prawej tastu na objekt a wubjerće Přetworić – Do rotaciskeho objekta 3D

Zo byšće kajkosće 3D-objekta wobdźěłał, wužiwajće symbolowu lajstu Linija a pjelnjenka a symbolowu lajstu 3D-nastajenja.

Symbol Pokiw

Móžeće 2D-objekt wjerćeć, prjedy hač jón přetworjeće, zo byšće kompleksniši twar wutworił.


Prošu podpěrajće nas!