Jenož tekstowy wobłuk wubrać

Podawa, hač so ma tekstowe polo wubrać, hdyž na tekst klikaće.

We wobłuku tekstoweho pola, kotryž z tekstom wupjelnjeny njeje, da so objekt za tekstowym polom wubrać.

Symbol za Jenož tekstowy wobłuk wubrać

Jenož tekstowy wobłuk wubrać

Prošu podpěrajće nas!