Spěšne wobdźěłowanje dowolić

Jeli zmóžnjene, móžeće tekst hnydom po kliknjenju tekstoweho objekta wobdźěłać. Jeli znjemóžnjene, dyrbiće dwójce kliknyć, zo byšće tekst wobdźěłał.

Symbol za Spěšne wobdźěłowanje dowolić

Spěšne wobdźěłowanje dowolić

Prošu podpěrajće nas!