Na objektowych dypkach łójić

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta k dypkam najblišeho grafikoweho objekta wusměrić.

To jenož płaći, jeli kursor abo konturowa linija grafikoweho objekta je we łójenskim wobłuku.

Symbol za Na objektowych dypkach łójić

Na objektowych dypkach łójić

Prošu podpěrajće nas!