Na objektowym ramiku łójić

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta ke kromje najblišeho grafikoweho objekta wusměrić.

Kursor abo konturowa linija grafikoweho objekta dyrbi we łójenskim wobłuku być.

Symbol za Na objektowym ramiku łójić

Na objektowym ramiku łójić

Prošu podpěrajće nas!