Na kromach strony łójić

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta k najblišej kromje strony wusměrić.

Kursor abo konturowa linija grafikoweho objekta dyrbi we łójenskim wobłuku być.

Symbol za Na kromach strony łójić

Na kromach strony łójić

Prošu podpěrajće nas!