Łójenske linije pokazać

Pokazuje abo chowa łójenske linije, zo byšće móhł objekty w swojej foliji wusměrić. Zo byšće łójensku liniju wotstronił, ćehńće ju z folije won.

Symbol za łójenske linije pokazać

Łójenske linije pokazać

Prošu podpěrajće nas!