Poddypki schować

Chowa poddypki wubraneho nadpisma. Schowane poddypki so přez čornu liniju před nadpismom woznamjenjeja. Zo byšće nadpisma nišich runinow pokazał, klikńće na symbol Poddypki pokazać.

Symbol za Poddypki schować

Poddypki schować

Prošu podpěrajće nas!