Zasadźić

Symbol za Zasadźić

Zasadźić

Wočińće symbolowu lajstu Zasadźić, hdźež móžeće swojemu dokumentej objekty přidać, mjez nimi diagramy, tabele a wobrazy.

Folija

Zasadźuje foliju za tuchwilu wubranej foliju.

Symbol za Nowa folija

Nowa folija

Znošowacy so wobłuk

Inserts a floating frame into the current document. Floating frames are used in HTML documents to display the contents of another file.

Symbol za Znošowacy so wobłuk

Znošowacy so wobłuk

Zasadźće /objekty z dataje

Zmóžnja wam, cyłu dataju abo wěste elementy do dataje zasadźić.

Symbol za Foliju z dataje zasadźić

Tabelowy dokument

Zasadźuje nowu tabelu do aktualneje folije abo strony.

Symbol za tabelu zasadźić

Tabela

Z dataje

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Symbol za Wobraz

Wobraz

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Symbol za Medije

Medije / Awdijo abo Widejo

Formla

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Symbol za Formlowy objekt

Formlowy objekt zasadźić

Diagram

Symbol za Diagram

Diagram

OLE-Objekt

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Symbol za OLE-objekt

OLE-objekt

Prošu podpěrajće nas!