Zwjazowaki

Symbol za Zwjazowak

Zwjazowak

Wočińće symbolowu lajstu Zwjazowaki, hdźež móžeće objektam w aktualnej foliji zwjazowaki přidać. Zwjazowak je linija, kotraž objekty zwjazuje a zwjazana wostawa, hdyž so objekty přesuwaja. Jeli objekt ze zwjazowakom kopěrujeće, so zwjazowak tež kopěruje.

Su štyri typy zwjazowakow:

  1. Standardny zwjazowak (kut 90 stopnjow)

  2. Linija (dwě křiwiznje)

  3. Direktny

  4. Skřiwjeny

Hdyž na zwjazowak klikaće a swój pokazowak myški nad wupjelnjeny objekt abo nad kromu njepjelnjeneho objekta pohibujeće, so lěpjate dypki jewja. Lěpjaty dypk je kruty dypk, ke kotremuž móžeće zwjazowak připowěsnyć. Móžeće objektej swójske lěpjate dypki přidać.

Zo byšće zwjazowacu liniju rysował, klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće tastu myški. Móžeće tež do prózdneho dźěla dokumenta ćahnyć a kliknyć. Njezwjazany kónc zwjazowaka na městnje wostawa, doniž kónc do druheho městna njećahaće. Zo byšće zwjazowak wotdźělił, ćehńće jedyn z kóncow zwjazowaceje linije do druheho městna.

Zwjazowak

Rysuje zwjazowak z jednej praworóžkatej křiwiznu abo wjacorymi praworóžkatymi křiwiznami. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće lěpjaty dypk do druheho objekta a pušćće tastu myški.

Symbol za Zwjazowak

Zwjazowak

Zwjazowak so ze šipkom započina

Rysuje zwjazowak z jednej praworóžkatej křiwiznu abo wjacorymi praworóžkatymi křiwiznami a ze šipkom na startowym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće tastu myški.

Symbol za Zwjazowak so ze šipkom započina

Zwjazowak so ze šipkom započina

Zwjazowak so ze šipkom kónči

Rysuje zwjazowak z jednej praworóžkatej křiwiznu abo wjacorymi praworóžkatymi křiwiznami a ze šipkom na kónčnym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće lěpjaty dypk do druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Zwjazowak so ze šipkom kónči

Zwjazowak so ze šipkom kónči

Zwjazowak ze šipkami

Rysuje zwjazowak z jednej praworóžkatej křiwiznu abo z wjacorymi praworóžkatymi křiwiznami a ze šipkami na woběmaj kóncomaj. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka do druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Zwjazowak ze šipkami

Zwjazowak ze šipkami

Zwjazowak so z kružkom započina

Rysuje zwjazowak z jednej praworóžkatej křiwiznu abo z wjacorymi praworóžkatymi křiwiznami a z kružkom na startowym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće lěpjaty dypk do druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Zwjazowak so z kruhom započina

Zwjazowak so z kružkom započina

Zwjazowak so z kružkom kónči

Rysuje zwjazowak z jednej praworóžkatej křiwiznu abo z wjacorymi praworóžkatymi křiwiznami a z kruhom na kónčnym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Zwjazowak so z kruhom kónči

Zwjazowak so z kružkom kónči

Zwjazowak z kružkami

Rysuje zwjazowak z jednej praworóžkatej křiwiznu abo z wjacorymi praworóžkatymi křiwiznami a z kružkami na woběmaj kóncomaj. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Zwjazowak z kruhami

Zwjazowak z kružkami

Linijowy zwjazowak

Rysuje zwjazowak, kotryž so blisko lěpjateho dypka křiwi. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški. Zo byšće dołhosć linijoweho segmenta mjez křiwiznowym dypkom a lěpjatym dypkom přiměrił, klikńće na zwjazowak a ćehńće křiwiznowy dypk.

Symbol za Linijowy zwjazowak

Linijowy zwjazowak

Linijowy zwjazowak so ze šipkom započina

Rysuje zwjazowak, kotryž so ze šipkom započina a so blisko lěpjateho dypka křiwi. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški. Zo byšće dołhosć linijoweho segmenta mjez křiwiznowym dypkom a lěpjatym dypkom přiměrił, klikńće na zwjazowak a ćehńće křiwiznowy dypk.

Symbol za Linijowy zwjazowak so ze šipkom započina

Linijowy zwjazowak so ze šipkom započina

Linijowy zwjazowak so ze šipkom kónči

Rysuje zwjazowak, kotryž so ze šipkom kónči a so blisko lěpjateho dypka křiwi. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški. Zo byšće dołhosć linijoweho segmenta mjez křiwiznowym dypkom a lěpjatym dypkom přiměrił, klikńće na zwjazowak a ćehńće křiwiznowy dypk.

Symbol za Linijowy zwjazowak so ze šipkom kónči

Linijowy zwjazowak so ze šipkom kónči

Linijowy zwjazowak ze šipkami

Rysuje zwjazowak, kotryž so blisko lěpjateho dypka křiwi a šipki na woběmaj kóncomaj ma. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški. Zo byšće dołhosć linijoweho segmenta mjez křiwiznowym dypkom a lěpjatym dypkom přiměrił, klikńće na zwjazowak a ćehńće křiwiznowy dypk.

Symbol za Linijowy zwjazowak ze šipkami

Linijowy zwjazowak ze šipkami

Linijowy zwjazowak z kružkom

Rysuje zwjazowak, kotryž so z kružkom započina a so blisko lěpjateho dypka křiwi. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški. Zo byšće dołhosć linijoweho segmenta mjez křiwiznowym dypkom a lěpjatym dypkom přiměrił, klikńće na zwjazowak a ćehńće křiwiznowy dypk.

Symbol za Linijowy zwjazowak z kruhom

Linijowy zwjazowak z kružkom

Linijowy zwjazowak so z kružkom kónči

Rysuje zwjazowak, kotryž so z kružkom kónči a so blisko lěpjateho dypka křiwi. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški. Zo byšće dołhosć linijoweho segmenta mjez křiwiznowym dypkom a lěpjatym dypkom přiměrił, klikńće na zwjazowak a ćehńće křiwiznowy dypk.

Symbol za Linijowy zwjazowak so z kruhom kónči

Linijowy zwjazowak so z kružkom kónči

Linijowy zwjazowak z kružkami

Rysuje zwjazowak, kotryž so blisko lěpjateho dypka křiwi a kružki na woběmaj kóncomaj ma. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški. Zo byšće dołhosć linijoweho segmenta mjez křiwiznowym dypkom a lěpjatym dypkom přiměrił, klikńće na zwjazowak a ćehńće křiwiznowy dypk.

Symbol za Linijowy zwjazowak z kruhami

Linijowy zwjazowak z kružkami

Direktny zwjazowak

Rysuje direktny zwjazowak (runu liniju). Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Runy zwjazowak

Direktny zwjazowak

Direktny zwjazowak so ze šipkom započina

Rysuje direktny zwjazowak ze šipkom na startowym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Runy zwjazowak so ze šipkom započina

Direktny zwjazowak so ze šipkom započina

Direktny zwjazowak so ze šipkom kónči

Rysuje direktny zwjazowak ze šipkom na kónčnym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Runy zwjazowak so ze šipkom kónči

Direktny zwjazowak so ze šipkom kónči

Direktny zwjazowak ze šipkami

Rysuje direktny zwjazowak ze šipkami na woběmaj kóncomaj. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Runy zwjazowak ze šipkami

Direktny zwjazowak ze šipkami

Direktny zwjazowak so z kružkom započina

Rysuje direktny zwjazowak z kružkom na startowym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Runy zwjazowak so z kruhom započina

Direktny zwjazowak so z kružkom započina

Direktny zwjazowak so z kružkom kónči

Rysuje direktny zwjazowak z kružkom na kónčnym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Runy zwjazowak so z kruhom kónči

Direktny zwjazowak so z kružkom kónči

Direktny zwjazowak z kružkami

Rysuje direktny zwjazowak z kružkami na woběmaj kóncomaj. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Runy zwjazowak z kruhami

Direktny zwjazowak z kružkami

Křiwkowy zwjazowak

Rysuje křiwkowy zwjazowak. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Křiwkowy zwjazowak

Křiwkowy zwjazowak

Křiwkowy zwjazowak so ze šipkom započina

Rysuje křiwkowy zwjazowak ze šipkom na startowym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Křiwkowy zwjazowak so ze šipkom započina

Křiwkowy zwjazowak so ze šipkom započina

Křiwkowy zwjazowak so ze šipkom kónči

Rysuje křiwkowy zwjazowak ze šipkom na kónčnym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Křiwkowy zwjazowak so ze šipkom kónči

Křiwkowy zwjazowak so ze šipkom kónči

Křiwkowy zwjazowak ze šipkami

Rysuje křiwkowy zwjazowak ze šipkami na woběmaj kóncomaj. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Křiwkowy zwjazowak ze šipkami

Křiwkowy zwjazowak ze šipkami

Křiwkowy zwjazowak so z kružkom započina

Rysuje křiwkowy zwjazowak z kružkom na startowym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Křiwkowy zwjazowak so z kružkom započina

Křiwkowy zwjazowak so z kružkom započina

Křiwkowy zwjazowak so z kružkom kónči

Rysuje křiwkowy zwjazowak z kružkom na kónčnym dypku. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka druheho objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Křiwkowy zwjazowak so z kružkowm kónči

Křiwkowy zwjazowak so z kružkom kónči

Křiwkowy zwjazowak z kružkami

Rysuje křiwkowy zwjazowak z kružkami na woběmaj kóncomaj. Klikńće na lěpjaty dypk objekta, ćehńće do lěpjateho dypka objekta a pušćće potom tastu myški.

Symbol za Křiwkowy zwjazowak z kružkami

Křiwkowy zwjazowak z kružkami

Prošu podpěrajće nas!