Tekst

Symbolowa lajsta Tekst někotre symbole wobsahuje, z kotrymiž rozdźělne typy tekstowych polow zapodać.

Tekst

Rysuje tekstowe polo, hdźež w aktualnym dokumenće klikaće abo ćahaće. Klikńće něhdźe w dokumenće, a zapodajće abo zasadźće swój tekst.

Symbol

Tekst

Tekst wobłukej přiměrić

Rysuje tekstowe polo, hdźež w aktualnym dokumenće klikaće abo ćahaće. Tekst, kotryž zapodawaće, so awtomatisce na wulkosć tekstoweho pola přiměrja. Klikńće něhdźe w dokumenće a zapodajće abo zasadźće potom swój tekst.

Symbol

Tekst wobłukej přiměrić

Legendy

Rysuje liniju, kotraž so na praworóžkatu legendu kónči, wot kotrejež do aktualneho dokumenta ćahaće. Tekstowy směr je wodoruny. Ćehńće přimk legendy, zo byšće wulkosć legendy změnił. Zo byšće praworóžkatu legendu do skulojćeneje legendy přetworił, ćehńće wjetši róžkowy přimk, hdyž so pokazowak do ruki přetworja. Zo byšće tekst přidał, klikńće na kromu legendy a zapodajće abo zasadźće potom swój tekst.

Symbol za Legendy

Legendy

Podpěra za aziske rěče

Maće jenož přistup k tutym přikazam, po tym zo sće podpěru za aziske rěče w – Rěče a narodne šemy – Powšitkowne zmóžnił.

Wertikalne legendy

Symbol za Wertikalne legendy

Rysuje liniju, kotraž so na praworóžkatu legendu z wertikalnym tekstowym směrom kónči, hdźež w aktualnym dokumenće ćahaće. Ćehńće přimk legendy, zo byšće wulkosć legendy změnił. Zo byšće tekst přidał, klikńće na kromu legendy, a zapodajće abo zasadźće potom swój tekst. Zo byšće praworóžkatu legendu do kulojteje legendy změnił, ćehńće najwjetši róžkowy přimk, hdyž so pokazowak do ruki měnja. To je jenož k dispoziciji, hdyž podpěra za aziske rěče je zmóžnjena.

Wertikalny tekst

Symbol za Wertikalny tekst

Rysuje tam tekstowe polo z wertikalnym tekstowym směrom, hdźež w aktualnym dokumenće klikaće abo ćahaće. Klikńće něhdźe w dokumenće a zapodajće abo zasadźće potom swój tekst. Móžeće tež kursor tam pohibować, hdźež chceće tekst přidać, ćehńće tekstowe polo a zapodajće abo zasadźće potom swój tekst. To je jenož k dispoziciji, hdyž podpěra za aziske rěče je zmóžnjena.

Padoruny tekst na wobłuk přiměrić

Rysuje tekstowe polo z padorunym tekstowym směrom, hdźež w aktualnym dokumenće klikaće abo ćahaće. Wulkosć teksta, kotryž zapodawaće, so awtomatisce měnja, zo by so wulkosći pola přiměrjuje. (Zmóžńće podpěru za aziski tekst, zo byšće tutón symbol zmóžnił). Klikńće něhdźe w dokumenće, a zapodajće abo zasadźće potom swój tekst. Móžeće tež kursor tam pohibować, hdźež chceće tekst zasadźić, polo rozćahnyć a potom swój tekst zapodać abo zasadźić.

Symbol za Wertikalny tekst wobłukej přiměrić

Padoruny tekst wobłukej přiměrić

Prošu podpěrajće nas!