Přetworjenja

Měnja twar, wusměrjenje abo pjelnjenje wubranych objektow.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Přetworjenja.


Wjerćeć

Wjerći abo skrjesli wubrane 2D-objekty wokoło wjertneho dypka. Ćehńće róžkowy přimk objekta k směrej, ke kotremuž chceće jón wjerćeć. Zo byšće objekt skrjeslił, ćehńće srjedźny přimk k směrej, ke kotremuž chceće jón skrjeslić.

Kóžda folija ma jenož jedyn wjertny dypk. Klikńće dwójce na objekt, zo byšće wjertny dypk dosrjedź objekta přesunył. Móžeće tež wjertny dypk do noweho městna na wobrazowce ćahnyć a potom objekt wjerćeć.

note

Jeli skupinu wuběraće, kotraž 3D-objekt wobsahuje, so jenož 3D-objekt wjerći. Njemóžeće 3D-objekt skrjeslić, město toho móžeće jón wokoło wóskow X a Y wjerćeć, hdyž srjedźne přimki ćahaće.


Symbol za Wjerćeć

Wjerćeć

Kiwknyć

Kiwka wubrane objekty wokoło kiwkoweje linije, kotruž móžeće na foliji přesunyć. Ćehńće přimk objektow přez kiwkowu liniju, zo byšće objekty kiwknył. Zo byšće wusměrjenje kiwkoweje linije změnił, ćehńće jedyn z jeje kónčnych dypkow do noweho městna.

Symbol za Kiwknyć

Kiwknyć

Do rotaciskeho objekta 3D

Wjerći objekty wokoło symetrijoweje wóski, zo by wubrane 2D-objekty do 3D-objekta přetworił.

Ćehńće symetrijowu wósku do noweho městna, zo byšće twar přetworjeneho objekta změnił. Zo byšće wusměrjenje symetrijoweje linije změnił, ćehńće jedyn z jeje kónčnych dypkow. Klikńće na objekt, zo byšće jón do 3D přetworił.

Symbol za Do rotaciskeho objekta 3D

Do rotaciskeho objekta 3D

Na kruh stajić (perspektiwiski)

Skrjesli wubrany objekt, hdyž so wokoło imaginarnych kruhow wije a so potom perspektiwa přidawa. Ćehńće přimk wubraneho objekta, zo byšće jón skrjeslił. Jeli wubrany objekt polygon abo Bézierowa křiwka njeje, was proša, objekt do křiwki přetworić, prjedy hač jón skrjesliće.

Symbol za Na kruh stajić

Na kruh stajić (perspektiwiski)

Na kruh stajić (znašika stajić)

Skrjesli wubrany objekt, hdyž so wokoło imaginarnych kruhow wije. Ćehńće přimk wubraneho objekta, zo byšće jón skrjeslił. Jeli wubrany objekt polygon abo Bézierowa křiwka njeje, was proša, objekt do křiwki přetworić, prjedy hač jón skrjesliće.

Symbol za Na kruh stajić

Na kruh stajić (znašika stajić)

Skrjeslić

Zmóžnja wam, přimki wubraneho objekta ćahnyć, zo byšće jeho twar změnił. Jeli wubrany objekt polygon abo Bézierowa křiwka njeje, was proša, objekt do křiwki přetworić, prjedy hač móžeće jón skrjeslić.

Symbol za Skrjeslić

Skrjeslić

Transparenca

Nałožuje transparencny přeběh wubraneho objekta. Transparencna linija skali wotsćinow šěrje wotpowěduje, při čimž čorny 0 % transparency a běły 100 % transparency wotpowěduje.

Ćehńće běły přimk, zo byšće směr přeběha transparency změnił. Ćehńće čorny přimk, zo byšće dołhośc přeběha změnił. Móžeće tež barby do přimkow ze symboloweje lajsty Barba ćahnyć, zo byšće jich hódnoty šěrych wotsćinow změnił.

note

Zo byšće symbolowu lajstu Barba pokazał, wubjerće Napohlad – Barbowa lajsta.


Symbol za Transparenca

Transparenca

Barbowy přeběh

Měnja barbowy přeběh wubraneho objekta. Tutón přikaz je jenož k dispoziciji, jeli sće barbowy přeběh na wubrany objekt w Format – Płonina… nałožił. Ćehńće přimki přeběhoweje linije, zo byšće směr abo dołhosć přeběha změnił. Móžeće tež barby z barboweje lajsty do přimkow ćahnyć, zo byšće barbu kónčnych dypkow přeběha změnił.

note

Zo byšće symbolowu lajstu Barba pokazał, wubjerće Napohlad – Barbowa lajsta.


Icon za Přeběh

Barbowy přeběh

Prošu podpěrajće nas!