Měritko

Pomjeńšuje abo powjetšuje pokazanje wobrazowki aktualneho dokumenta. Klikńće na šipk pódla symbola, zo byšće symbolowu lajstu Měritko wočinił.

Symbol za Měritko

Měritko

Symbol za Měritko ($[officename] Impress w napohledźe Rozrjad a folija)

Měritko (LibreOffice Impress w napohladomaj Rozrjad a Folijowe sortěrowanje)

Powjetšić

Pokazuje foliju w dwójnej wulkosći.

Móžeće tež nastroj Powjetšić wubrać a praworóžkaty wobłuk wokoło wobwoda ćahnyć, kotryž chceće powjetšić.

Symbol za Powjetšić

Powjetšić

Pomjeńšić

Pokazuje foliju w poł wulkosći.

Symbol za Pomjeńšić

Pomjeńšić

Měritko 100 %

Pokazuje foliju we woprawdźitej wulkosći.

Symbol za Měritko 100%

Měritko 100 %

Předchadne skalowanje

Staja pokazanje folije na do toho wubrany skalowanski faktor wróćo. Móžeće tež +koma (,) tłóčić.

Symbol za Předchadne skalowanje

Předchadne skalowanje

Přichodne skalowanje

Cofa akciju přikaza Předchadne skalowanje. Móžeće tež +dypk (.) tłóčić.

Symbol za Přichodne skalowanje

Přichodne skalowanje

Cyła strona

Pokazuje cyłu foliju na wašej wobrazowce.

Symbol za Ćišćerski přehlad

Cyła strona

Šěrokosć strony

Pokazuje dospołnu šěrokosć folije. Hornja a delnja kroma folije je snano njewidźomna.

Symbol za Šěrokosć strony skalować

Šěrokosć strony

Optimalny napohlad

Přiměrjuje pokazanje, zo bychu so wšě objekty do folije hodźeli.

Symbol za Optimalny napohlad

Optimalny napohlad

Objektowe skalowanje

Přiměrjuje pokazanje na wubrany objekt abo wubrane objekty.

Symbol za Objektowe skalowanje

Objektowe skalowanje

Přesunyć

Přesuwa foliju we woknje LibreOffice. Stajće pokazowak na foliju, a ćehńće, zo byšće foliju přesunył. Hdyž myšku pušćeće, so posledni wužity nastroj wuběra.

Symbol za Přesunyć

Přesunyć

Prošu podpěrajće nas!