Aktualna wulkosć

Pokazuje poziciju X a Y kursora a wulkosć wubraneho objekta.

Tute polo statusoweje lajsty samsne měrjenske jednotki kaž lineale wužiwa. Wubjerće LibreOffice Impress – Powšitkowne, zo byšće jednotki definował.

Prošu podpěrajće nas!